Darivanje - 14. februar

Pravila konkursa “Živimo u dvoje!”
 

1. Konkurs se organizuje pod nazivom „Živimo u dvoje” (u daljem tekstu: „konkurs“), a putem oficijalne Instagram stranice VOX electronics  https://www.instagram.com/vox_electronics/ (u daljem tekstu: „organizator“).
 

2. Konkurs se organizuje u trajanju od tri dana sa početkom u utorak, 11.2. u 17h i završetkom u petak 14.2. u 14h, kada će biti objavljena imena dobitnika.

3. Učestvovanje počinje postavljanjem posta na VOX Electronics Instagram stranici tačno u 17h i to prema sledećoj agendi:

  • 11.2. Postavlja se objava sa pravilima učešća i počinje aktivacija.
  • 11 - 13.2. Pratioci ispunjavaju zadato i time automatski postaju učesnici.
  • 14.2. Objavljuju se imena dobitnika.

4. Učesnici mogu ostaviti više od jednog komentara, ali ne mogu biti dobitnici više od jednog poklona.

5. Dobitnici će biti odabrani nasumičnim izborom putem sajta www.random.org   

6. Instagram profil sa kojim se učestvuje mora da bude personalni.

7.
Biramo jednu dobitnicu i jednog dobitnika.

8. Pokloni su:
Prvi: Blender TM 1013
Drugi: Toster TO 1703

9. Organizator će imena dobitnika objaviti 14.2.2020. u 14h, na VOX Electronics Instagram stranici, na Instagram Story-ju.

10. Dobitnici su dužni da se po objavljivanju rezultata jave porukom na Instagram stranici u roku od 24 časa. Nakon isteka tog roka, Organizator zadržava pravo da ne dodeli poklon dobitniku i preusmeri ga drugom nasumičnom učesniku.

11. Na učestvovanje u konkursu „Živimo u dvoje“ imaju pravo sva lica sa teritorije Republike Srbije.

12. Zaposleni kod Organizatora, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i službenici svih filijala povezanih sa organizatorom, nemaju pravo učestvovanja u konkursu. Svi ostali koji se prijavljuju ne smeju da imaju nikakvu podršku od strane gorepomenutih. Svaka takva registracija se poništava i takav učesnik biće diskvalifikovan u bilo kojem trenutku. Sve objave koje imaju versku, seksualnu, negativnu konotaciju ili diskriminišući sadržaj biće diskvalifikovani uz trajnu zabranu učešća u konkursu.

13. Sve žalbe i reklamacije rešava žiri organizatora konkursa, a žalbe se šalju u direct messages VOX Electronics Instagram stranice u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja dobitnika. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih tokom 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.

14. Pokloni će biti poslati na kućnu adresu dobitnika.

15. Ovaj konkurs nije sponzorisan, podržan, administriran ili povezan sa Instagram društvenom mrežom.

16. Organizator zadržava pravo da potražuje fotografije dobitnika sa poklonom i da tu fotografiju koristi u svrhu medijske promocije.

 

Unošenjem komentara na post sa hashtag-om #zivimoudvoje svaki učesnik pristaje na navedena pravila.