Naša spletna stran uporablja piškotke (ang. cookies). Spodaj lahko izveste več o piškotkih, kako jih uporabljamo in kako jih lahko nadzorujete.
Z obiskom te spletne strani, soglašate z uporabo piškotkov v skladu s tem Obvestilom o piškotkih. Če ne soglašate z uporabo teh piškotkov, jih prosimo onemogočite, sledeč navodila v tem Obvestilu o piškotkih, da piškotki s te spletne strani ne bi mogli biti poslani na Vašo napravo.

Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se pošiljajo na Vašo napravo, kadar obiščete dano spletno stran. Piškotki se lahko nato pošiljajo nazaj izvorni spletni strani, vsakič ko jo ponovno obiščete, ali pa drugi spletni strani, ki prepozna piškotek. Piškotki služijo kot spomin spletne strani, ki ji omogoča priklic informacij o Vaši napravi, kadar ponovno obiščete spletno stran. Piškotki lahko zabeležijo tudi Vaše nastavitve, izboljšajo uporabniško izkušnjo ter urejajo oglase, ki jih vidite, da bi se prikazovali samo oglasi, ki so najbolj relevantni za Vas.

Vrste piškotkov

Sejni in trajni piškotki
Uporabljamo lahko sejne piškotke, ki obstajajo, dokler ne zaprete spletnega brskalnika. Prav tako lahko uporabljamo tudi trajne piškotke, ki obstanejo določeno daljše časovno obdobje.

Namen
Piškotki na naši spletni strani služijo enemu ali več spodaj navedenim namenom:

Nujni
Piškotki, ki so nujni za zagotavljanje storitev, ki jih zahteva uporabnik.

Izvajalni
Piškotki, ki zbirajo podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, npr. katere strani najpogosteje obiskujejo in ali prejemajo sporočila o napakah.

Funkcionalni
Ti piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni izbor uporabnika (npr. uporabniško ime, jezik in geografsko področje) ter omogočajo izboljšane možnosti, prilagojene uporabniku.

Ciljanje ali oglaševanje
Piškotki, s katerimi se dostavljajo oglasi, ki so relevantni za uporabnike oz. ustrezajo njihovim interesom. Prav tako se uporabljajo za omejevanje števila prikazov danega oglasa, kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglasnih kampanj.

Piškotki tretjih strank
Naša spletna stran lahko dovoli piškotkom tretjih strank, da se izvajajo skupaj s storitvami, ki se pojavijo na naši strani. Te piškotke ne nadzorujemo. Za dodatne informacije o tem kako tretja stranka uporablja piškotke, prosimo obiščite ustrezno spletno stran dane tretje stranke. Podrobnosti o nastavitvah piškotkov tretjih strank, ki se uporabljajo na tej spletni strani, vključno z njihovim namenom, bodo navedeni v tabeli v nadaljevanju.

Piškotki, ki se uporabljajo na tej spletni strani
Za normalno delovanje spletne strani: piškotki, ki omogočajo normalno delovanje določenih možnosti spletne strani ter uporabnikom omogočajo lažji dostop vsebinam.
Za sledenje statistike obiskanosti: piškotki zbirajo informacije o dejavnosti obiskovalcev na naših spletnih straneh. Uporabljajo se za shranjevanje tudi ostalih podatkov povezanih z dejavnostjo uporabnika.

Kako nadzirati in izbrisati piškotke
Večina spletnih brskalnikov sprejema piškotke, vendar navadno lahko spremenite nastavitve brskalnika, tako da zavrača nove piškotke, onemogoči že obstoječe, ali Vas preprosto obvesti, kadar se novi piškotki pošljejo na Vašo napravo.
Če želite Vaš brskalnik nastaviti tako, da zavrača piškotke, poglejte navodila v meniju Pomoč brskalnika (ta se navadno nahaja v menijih Pomoč, Nastavitve, Orodja ali Urejanje).
Opozarjamo, da določene funkcije spletne strani lahko prenehajo delovati, če zavrnete oz. onemogočite piškotke. Poleg tega, onemogočanje piškotkov ali določene kategorije piškotkov, ne izbriše piškotke iz spletnega brskalnika. To morate storiti ročno iz ustreznega menija v spletnem brskalniku.

Spremembe naše uporabe piškotkov
Kakršnekoli spremembe v našem načinu uporabe piškotkov za to spletno stran bodo objavljene tukaj in po potrebi bo obvestilo o tem objavljeno tudi na ostalih naših spletnih straneh.