Машини за алишта

VOX Машини за перење

Тие изгледаат елегантни, имаат голем капацитет и, заштеда на енергија, ја зачувуваат природната средина. Сите ваши алишта може да се мијат во само 15 минути. Одличен избор!

DelayStart
DelayStart

Со активирање на оваа опција, можно е да се постави или одложи почетокот на циклусот на перење до 23 часа. Временските интервали зависат од моделот.

ChildLock
ChildLock

Оваа функција е тука за да спречи несакано активирање на уредот, како на пример за време на детска игра.

AquaLogic
AquaLogic

Благодарение на оваа технологија, машината за перење автоматски препознава кога е половина полна. Режимот за еколошка заштеда се вклучува автоматски, што го скратува времето на перење и дополнително заштедува вода и струја.

UnbalanceControlSystem
UnbalanceControlSystem

Во случај на нерамнотежа на алиштата во барабанот, овој систем автоматски ја распределува тежината на алиштата и ја прилагодува брзината на вртење за да постигне оптимална ефикасност на центрифугирање.

AntiAllergic
AntiAllergic

Дополнителното копче за плакнење целосно ги отстранува остатоците од детергентот од ткаенината, погодно е за перење алишта за бебиња и деца.

Копче за прилагодување на температурата
Копче за прилагодување на температурата

Откако ќе ја изберете саканата програма, со притискање на копчето „Temp.“ дополнително се поставува поставената температура автоматски. Температурата може да се постави до 90 ° за перење бели памучни алишта.

Мотор со инвертер
Мотор со инвертер

Машината работи многу потивко со помала потрошувачка на енергија и подолг век на траење на моторот.

PearlDrum
PearlDrum

Новиот тип на конструкција на барабанот на машината за перење го прави процесот на перење понежен за дополнителна нега на облеката.

SuperSize Display
SuperSize Display

Поголем екран за појасен приказ, како што се преостанатото време на работа и избраниот режим и други важни функции.

Boomerang Cabinet
Boomerang Cabinet

Редизајнираните бочни страни ги намалуваат вибрации во тек на работењето и овозможуваат поголема стабилност.

SilentPro Drive
SilentPro Drive

Магнетен инвертер БЛДЦ мотор го намалува ниво на звук , дава подобри перформанси и го продолжува работен век со дополнителна заштеда на енергија.

SuperSlim
SuperSlim

Единствен уред на пазар со дубина од само 362 мм , ви овозможува се што ви овозможува и машина на перење со стандардна димензија , а особено е погоден за вклопување во мал прстор.

SteamAssist
SteamAssist

Дополнителна опција која ја користи водената пареа за хигиенско перење во комбинација со сите програми.

Dos-R
Dos-R

Овозможува оптимална потрошувачка на течен детергент и омекнувач, еднаш наполнет дозер ке ви овозможи 20 следни перења без повторно дополнување.

SoftTouch
SoftTouch

Брзо и лесно подесување на дополнителни функционалности на перење со дисплеј чувствителен на допир.