Аспиратори

Аспиратори

Вградени aспиратори

Вградени аспиратори

Дизајнирани се за да бидат со добар проток на воздухот и негово прочистување, тие се исто така и многу дискретни, со користење на систем кој  тивко и незабележливо  изведува исклучително голема работа, таму  некаде зад местото на случувањето-настанот.  Додека вие ја подготвувате храната, мирисот и пареата на храната веќе исчезнуваат во моментот.

Декоративни aспиратори

Декоративни аспиратори

Естетиката на дизајнот се задржува, останува иста, мирисите поминаа неповратно, квалитетот на воздухот е подобрен, а амбиентот на вашата кујна доби дополнителна вредност и привлечност.

Стандардни aспиратори

Стандардни аспиратори

Мирисот на вашата храна ја чувствувате сега само додека е сервирана, а не во завесите, облеката и на вашата коса.