Osnovna svrha ove promotivne kampanje je da svaki kupac VOX Google ili licenciranog Android televizora, koji se registruje na ovoj internet stranici, ostvari pravo na korišćene iris GO aplikacije bez naknade u trajanju od 6 meseci od dana aktiviranja iris GO aplikacije, nezavisno od internet provajdera koji koristi.