U skladu sa članom 151. Zakona o zaštiti potrošača

 

(Sl. Glasnik RS, br. 88/2021)

 

 

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ERG DOO ŠIMANOVCI

 

 

Izdaje

 

 

OBAVEŠTENJE

 

O PRAVU NA VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

 

Potrošač ima pravo da potrošački spor reši vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač stiče pravo na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova samo ako je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova ukoliko potrošač želi da potrošački spor reši vansudskim putem.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

U Beogradu, dana 01.03.2022. godine 

 

PDF fajl možete preuzeti OVDE