Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga. Po isteku roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija. Obrazac za odustanak od ugovora kupac može preuzeti OVDE .

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora o prodaji na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu za odustanak, odnosno od dana kada je dobio obaveštenje od prodavca da je prodavac primio obrazac o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu, a po isteku roka, roba se ne može vratiti. 
Troškove povraćaja uređaja i sredstava u slučaju odustanka snosi potrošač. Uređaj se vraća na adresu navedenu uobrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

 

Povraćaj robe

Novac se kupcu vraća po prijemu uređaja i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, sa original ambalažom i ispravan. Prilikom povraćaja robe mora se priložiti 
račun-otpremnica koju je kupac dobio uz uređaj.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Ukoliko se pri prijemu uređaja utvrdi da je uređaj oštećen, ovlašćeno lice ERG DOO ŠIMANOVCI će utvrditi stepen oštećenja i srazmeran procenat umanjenja povraćaja potrošaču isplaćene cene.U slučaju kada je stepen oštećenja toliko veliki da se proizvod više ne može prodavati, potrošač gubi pravo na povraćaj isplaćene cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.


Povraćaj sredstava

Prodavac je dužan da kupcu vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od1 (jednog) radnog dana od dana kada je prodavac primio uređaj nazad i potvrdio ispunjenost uslova za povraćaj robe definisanih u prethodno navedenom poglavlju.

Prodavac vraća sredstva kupcu na isti način kako ih je od kupca primio.

Sve troškove transakcije snosi kupac.