Dobro Došli!

Nalazite se u odeljku naše stranice posvećenom zaštiti podataka o ličnosti. Tokom korišćenja naše internet stranice može da se desi da nam poverite neke od svojih ličnih podataka (podataka o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Nama je stalo do toga da znate da Vaše podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo u skadu sa važećim propisima Republike Srbije prvenstveno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao i u skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatijom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).
Vaše podatke prikupljamo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti sa Uslovima korišćenja i internet prodaje naše internet stranice. Ukoliko se u bilo kom trenutku predomislite i ne želite da prikupljamo Vaše podatke, Vaše podatke brišemo, tako što ćete nam uputiti zahtev za brisanje podataka slanjem e-maila na adresu reklamacije@voxelectronics.com i obavestiti nas da ne želite da više prikupljamo, obrađujemo odnosno čuvamo Vaše podatke. Takođe ukoliko imate bilo koja pitanja u vezi sa zaštitom Vaših podataka i politikom privatnosti možete nas kontaktirati putem kontakt forme.

ERG DOO ŠIMANOVCI neće namerno uzeti u obradu podatke o ličnosti maloletnika, bez prethodne saglasnosti roditelja ili staratelja. Zaštita identiteta i ličnih podataka maloletnika je od velike važnosti, te iz navedenih razloga molimo roditelje i staratelje da edukuju svoju decu o važnosti odgovornog postupanja sa ličnim podacima na Internetu.
 
Prilikom kupovine, registracije na sajtu ili prijave na ostavljanjem Vašeg mail-a dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili.

Kako nam je Vaša privatnost prioritet, molimo Vas da se u daljem tekstu detaljnije informišete koje Vaše lične podatke prikupljamo, na koji način, u koje svrhe, kao i kako ih koristimo, koliko dugo ih čuvamo, odnosno koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima i u kojim slučajevima možemo podeliti Vaše podatke sa trećim licima.

Ova politika privatnosti je sastavni deo uslova korišćenja internet stranice www.voxelectronics.com. Prihvatanjem Uslova korišćenja i internet prodaje izražavate svoju saglasnost sa ovom politikom privatnosti, odnosno dajete svoju izričitu saglasnost da ERG DOO ŠIMANOVCI prikuplja, obrađuje i po potrebi prosleđuje podatke povezanim licima i poslovnim partnerima sa kojima sarađuje prilikom realizacije Vaših prava po osnovu porudžbenice ili reklamacionog zahteva. Politika privatnosti se može menjati tako da će ažurirana verzija uvek biti dostupna na ovoj internet stranici.

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke;
2. Koje tipove ličnih podataka prikupljamood Vas i u koje svrhe;
2.1. Podatke koje prikupljamo prilikom kupovinenawww.voxelectronics.com internet stranici;
2.2. Podatke koje prikupljamo prilikom registracije na sajtu;
2.3. Podatke koje prikupljamo prilikom reklamacije;
2.4. Podatke koje prikupljamo kada nas kontaktirate sa različitim vrstama upita;
2.5. Podatke koje prikupljamo putem newsletter-a;
3. Koje podatke ste u obavezi da nam dostavite;
4. Ko ima pristup Vašim podacima i u kojim slučajevima možemo podeliti vaše podatke sa trećim licima;
5. Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo;
6. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke;
9. Izmene politike privatnosti;

1. Na koji način prikupljamo Vaše podatke

Vaše podatke prikupljamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljamo Vaše podatke u različite svrhe u slučaju kada je to naša zakonska obaveza ili naša ugovorna obaveza (na primer kada se registrujete na našoj internet stranici ili kada kupujete proizvod odnosno kreirate porudžbenicu). Za prikupljanje ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, obavezno ćemo tražiti Vaš izričiti pristanak, a sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, tako što Vi lično popunjavate formular za registraciju ili porudžbinu, zovete naš korisnički servis ili popunjavate neki drugi formular poput newsletter-a ili drugih. Vaše podatke prikupljamo isključivo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i kada je to potrebno na osnovu Vaše izričite saglasnosti.
Svi Vaši podaci se tretiraju kao poverljivi, u daljem tekstu se možete informisati koje podatke sve prikupljamo i u koje svrhe tj.na osnovu kojih zakonskih normi, kao i ko ima pristup Vašim podacima.
Vaši podaci se koriste u marketinške svrhe isključivo ako Vi na to pristanete odnosno date nam svoju saglasnost.


2. Koje tipove ličnih podatka prikupljamo od Vas i u koje svrhe

Od Vas prikupljamo Vaše lične podatke prilikom registracije na našoj internet stranici odnosno prilikom kupovine na našem sajtu u slučaju kada niste registrovani pa unosite Vaše podatke prilikom kreiranja Vaše porudžbenice. Takođe od Vas prikupljamo Vaše podatke kada nas kontaktirate sa ciljem ulaganja reklamacije, bilo da to učinite lično, dolaskom u naš ovlašćeni servis, elektronskim putem ili kontaktiranjem našeg korisničkog servisa ili neki drugi predviđeni način. Vaše podatke prikupljamo i kada se prijavljujete na naš newsletter ili nas kontaktirate sa nekom vrstom upita koji imate.  Svi gore navedeni podaci koje prikupljamo od Vas, ne moraju biti jedini predviđeni tipovi podataka, može se desiti da se pojave neki novi slučajevi prikupljanja Vaših podataka, gde će Vam u svakom pojedinačno slučaju biti objašnjen razlog iz koga se Vaš podatak prikuplja i biće tražena Vaša saglasnost ukoliko je to potrebno.

2.1. Podatke koje prikupljamo prilikom kupovine u ERG DOO ŠIMANOVCI internet prodavnici

ERG DOO ŠIMANOVCI je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) ovlašćen da prikuplja lične podatke od svojih kupaca. Prilikom kupovine na našoj internet stranici Vaši podaci su nam potrebni radi zaključenja ugovora o prodajina daljinu, kreiranja Vaše porudžbenice i realizacije kupovine odnosno isporuke, naplate i prijema uređaja, kao i radi rešavanja Vašeg reklamacionog zahteva.
Podatke koje prikupljamo i koji su nam potrebni za Vašu registraciju odnosno kupovinu su Vaše ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, grad i poštanski broj, kao i broj i ime Vaše ulice. Ovi podaci su nam potrebni za kreiranje Vaše porudžbenice odnosno registrovanje Vaše porudžbine i realizaciju ugovora o prodajina daljinu, tj.potvrdu porudžbine i isporuku željenog proizvoda na navedenu adresu.

Svi podaci korisnika internet stranice se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje radnih zaduženja. Svi zaposleni ERG DOO ŠIMANOVCIi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Kupovina na našoj internet stranici je omogućena registrovanim i neregistrovanim kupcima. Registracija nije uslov za obavljanje kupovine, kupovinu je moguće izvršiti i kao gost. 

2.2. Podatke koje prikupljamo prilikom registracije na sajtu

Registracija na našoj internet stranici nije obavezna i služi prvenstveno u svrhu olakšavanja Vaše upotrebe sajta i Vaše kupovine. Omogućava Vam uštedu vremena zato što ne morate prilikom svake kupovine ponovo unositi svoje podatke.

Podaci koji su Vam potrebni da biste se registrovali su isti oni koji su Vam potrebni za realizaciju kupovine, a to su Vaše ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, grad i poštanski broj, kao i broj i ime Vaše ulice. Ovi podaci su nam potrebni za kreiranje vaše porudžbenice odnosno registrovanje Vaše porudžbine i realizaciju ugovora o prodajina daljinu tj potvrdu porudžbine i isporuku željenog proizvoda na navedenu adresu.

Kupovina na našoj internet stranici je omogućena registrovanim i neregistrovanim kupcima. Registracija nije uslov za obavljanje kupovine, kupovinu je moguće izvršiti i kao gost. 

Svi podaci korisnika internet stranice se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje radnih zaduženja. Svi zaposleni ERG DOO ŠIMANOVCI i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

2.3. Podatke koje prikupljamo prilikom reklamacije

Da biste izvršili reklamaciju uređaja koji ste kupili, potrebno je da nas kontaktirate bilo usmenim putem, pisanim putem, putem telefona, elektronskim putem, odnosno na bilo koji drugi Zakonom predviđen način za izjavljivanje reklamacije kod ugovora zaključenih na daljinu.

Prilikom izjavljivanja reklamacije, potrošač je u obavezi da priloži račun i pravilno popunjen garantni list.

Da bismo evidentirali Vašu reklamaciju i uzeli je u rad u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača potrebni su nam sledeći podaci: Vaše ime i prezime, model uređaja koji ste kupili (šifra aparata i serijski broj aparata), kao i opis kvara. Osim ovih podataka, kako bismo mogli da Vas kontaktiramo, potreban nam je i Vaš broj telefona, odnosno e-mail adresa, tj.Vaša adresa i broj ulice za slučaj da je potreban izlazak na teren.


2.4. Podatke koje prikupljamo kada nas kontaktirate sa različitim vrstama upita

Možete nas kontaktirati ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa našim uređajima. Postoje razni načini da stupite u kontakt sa nama, najčešće je to slanjem upita putemelektronske pošte koja glasi reklamacije@voxelectronics.com ili telefonskim putem.

Bez obzira na način na koji ste stupili u kontakt sa nama, ukoliko imate neki zahtev, potrebno je da nam ostavite Vaše ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresu odnosno ostale potrebne informacije koje pristanete da razmenite sa nama u cilju rešavanja Vašeg upita.

Podacikoje prikupljamo na ovaj način se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti. Služe rešavanju upita i mogu se anonimno koristiti u statističke svrhe i druge slične svrhe koje imaju za cilju unapređenje našeg poslovanja.

2.5. Podatke koje prikupljamo putem newsletter-a

Prilikom posete našoj internet stranici pojaviće se mogućnost da se prijavite za prijem našeg newsletter-a. Newsletter postoji kako biste na vreme bili obavešteni o aktuelnim ponudama i promocijama, elektronskim putem na e-mail adresu koju ste prijavili. Vašu saglasnost za prijem obaveštenja možete opozvati u svakom trenutku. Kada se prijavite na naš newsletter u mailu ćemo Vam poslati uputstva za odjavu.

3. Koje podatke ste u obavezi da nam dostavite

ERG DOO ŠIMANOVCI je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) ovlašćen da prikuplja lične podatke od svojih kupaca, prilikom zaključenja ugovora na daljinu, reklamacije uređaja i u drugim Zakonom predviđenim slučajevima. Naime kada kupujete na našoj internet stranici, Vaši podaci su nam potrebni radi zaključenja ugovora o prodajina daljinu, kreiranja Vaše porudžbenice i realizacije kupovine odnosno isporuke, naplate i prijema uređaja, kao i radi rešavanja Vašeg reklamacionog zahteva.

4. Ko ima pristup Vašim podacima i u kojim slučajevima možemo podeliti Vaše podatke sa trećim licima

U okviru ERG DOO ŠIMANOVCI pristup Vašim podacima imaju samo naši zaposleni i to isključivo zaposleni u onim sektorima kojima su Vaši podaci neophodni za ispunjenje zakonskih i ugovornih obaveza.

Vaši lični podaci mogu se podeliti i sa trećim licima u sledećim slučajevima:

-    Ukoliko nam nadležni državni organ uputi nalog;
-    Kada je to potrebno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze prema Vama, tj.u skladu sa ovim Uslovima.

Na osnovu Vašeg prihvatanja ovih Uslova, možemo Vaše podatke automatski podeliti sa našim partnerima – specijalizovanim kompanijama koje direktno ili indirektno dolaze u dodir sa Vašim podacima, a to su:

-    Partnerske softver kompanije, poput kompanije NB SOFT BEOGRAD, koja izrađuje našu internet stranicu i bavi se njenim redovnim održavanjem i zaštitom;
-    Partnerskom kurirskom službom City Express d.o.o., koja se bavi dostavljanjem poručenih uređaja;
-    Ovlašćenim serviserima i proizvođačem uređaja koje kontaktiramo u slučaju reklamacije ili bilo kog drugog Vašeg zahteva.

Određene podatke u depersonalizovanoj verziji, tzv. statističke podatke možemo podeliti sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, odnosno učiniti ih na neki način dostupnim javnosti. U ovom slučaju Vaša anonimnost je u potpunosti zagarantovana, jer ovi podaci nisu personalizovani.

5. Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

-    U svakom trenutku imate pravno na pristup Vašim podacima i pravo na dostavljanje kopije podataka koje obrađujemo, kao i na informaciju o tome u koje svrhe se koriste Vaši podaci,tipovima ličnih podataka koje čuvamo, odnosno trećim licima koja dolaze u dodir sa Vašim podacima, kao i periodu čuvanja podataka.
-    Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka. Pristanak dat za obradu možete opozvati u svakom trenutku slanjem poruke na Kontakt, tako da opoziv ne utiče na obradu koja je vršena pre opoziva. Međutim ako se osnov obrade nalazi u Zakonu, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;
-    Možete tražiti ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka, kao i dopunu Vaših podataka;
-    Imate pravo da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, odnosno osporavate tačnost Vaših podataka ili ste podneli prigovor;
-    Pravo da istaknete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti;
-    Posedujete pravo i da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše podatke čuvamo i obrađujemo u vremenskom periodu koji je potreban za ispunjenje svrha zaključenog ugovora. Budući da se mi bavimo prodajom električnih uređaja, za koje je najčešće trajanje garancije 5 (pet) godina od kupovine uređaja, u ovom vremenskom periodu ćemo čuvati Vaše podatke. Takođe podaci o realizovanim kupovinama se čuvaju u skladu sa poreskim propisima i drugim zakonskim normama.

7. Izmene politike privatnosti 

Ova politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici www.voxelectronics.com. Ova politika privatnosti je podložna promenama. Svaka ažurirana verzija uvek ćebiti dostupna na ovoj internet stranici. U slučaju značajnijih izmena bićete obavešteni putem jasno uočljivog obaveštenja na internet stranici ili putem e-maila.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Na našoj internet stranici upotrebljavamo takozvane kolačiće (cookies). Kolačići su fajlovi odnosno datoteke koje Vam internet stranica šalje i koji se čuvaju naVašem uređaju (kompjuter, laptop, tablet, smart telefon i drugi), ne nanose štetu Vašem uređaju niti sadrže viruse, trojance ili druge softvere koji mogu da prouzrokuju problem u radu uređaja. Kolačići ne sadrže bilo koje podatke o Vašem identitetu, već samo informacije o uređaju koji koristite. 

Kolačići nam pružaju informaciju o vrsti sadržajakoji preferirate na našoj internet stranici i pomažu nam da Vam pružimo bolje korisničko iskustvo. Takođe kolačići čuvaju informacije koje ste Vipodesili prilikom Vaše pretrage na internet stranici i omogućavaju Vam da ne morate iznova da unosite potrebne podatke, tj.prilagođavaju internet stranicu Vašim potrebama tako da su informacije koje dobijate su u skladu sa Vašim preferencama (poput informacija o specijalinim akcijama, itd.).

Blokiranjem kolačića i dalje ćete biti u mogućnosti da pretražujete sadržaj na internet stranici, ali nećete biti u prilici da koristite sve mogućnosti koje internet stranica poseduje.