Povraćaj robe se može vršiti jedino u slučaju odustanka od ugovora i u slučaju postupka reklamacije, kada je došlo do raskida ugovora i povraćaja sredstava.
Povraćaj sredstava se može vršiti jedino u slučaju odustanka od ugovora i u slučaju kada je u postupku reklamacije došlo do raskida ugovora.