Šifra aparata je šestocifreni broj, koji lako možete naći na natpisnoj pločici aparata ili u jamstvenom listu kao broj artikla.