Vodič kroz nove energetske nalepnice

 

Uvođenjem nove regulative Evropske Unije došlo je do drastične promene opsega energetskih klasa proizvoda, samim tim i energetskih nalepnica, a svi proizvođači se moraju pridržavati novih propisa. VOX Electronics, kao internacionalni brend nastoji da ponudi svim svojim potrošačima proizvode po najnovijim Evropskim standardima, kao i da bude transparentan i pomogne svakom korisniku da napravi najbolji izbor prilikom kupovine. Naši uređaji ostali su jednako efikasni i ekonomični, a razlog zbog kojeg se uočava drastična promena u označavanju klase energetske efikasnosti je novi način obračuna potrošnje energije, promenjen opseg klasifikacije koji prati nove evropske propise, strožije standarde. VOX Electronics čini najbolje kako bi svoje potrošače upoznao sa najnovijim standardima i regulativom.

Zašto se promenila klasa?

Energetske oznake pojavile su se još devedesetih godina, kada je većina uređaja bila označena energetskom klasom E. Napretkom i ubrzanim razvojem tehnologije, na tržištu su se za kratko vreme pojavili proizvodi sa najvišom energetskom klasom A. Dalji razvoj doveo je do toga da proizvodi budu bolji od klase A, pa su oznake proširene znakom plus (A+, A++, A+++), kako bi se lakše razlikovali. Međutim, ovaj način označavanja za Evropsku Uniju nije više efikasan, jer tehnologija konstantno napreduje. Smatra se da ovakav prikaz, sa sve više pluseva otežava donošenje najbolje odluke krajnjem potrošaču i zbunjuje ga, jer su svi uređaji mahom prešli u “zelenu zonu” energetske efikasnosti. Cilj pomeranja skale je i da se proizvođači podstaknu da više ulažu u inovacije i da se na taj način doprinese proizvodnji energetski efikasnijih proizvoda.

Šta je promenjeno?

Na nivou Evropske Unije, doneta je odluka da se promeni energetska nalepnica i da na istoj raspon energetskih razreda bude od A (najviši razred) do G (najniži razred). Da bi proizvod pripadao novoj A klasi, sada mora ispunjavati mnogo više kriterijuma nego u slučaju zastarelog označavanja sa  A+, A++, A+++. Takve oznake sa plusevima više se ne koriste i nisu deo nove regulative. Novi način obračunavanja i obeležavanja uštede energije ostavlja prostor za tehnološke inovacije u budućnosti i njihovo rangiranje po kategorijama.

 

 

Kako izgleda promena?

Najveća promena dogodila se u samom izgledu energetske nalepnice, koje su istaknute na uređajima. Na svakom mestu gde se može naći informacija o kategoriji i energetskoj efikasnosti uređaja, istaknuti su novi parametri i način rangiranja. Ova promena se za sada odnosi na sledeće VOX kategorije: mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova, frižidere, zamrzivače i televizore. Kada je reč o određivanju nove energetske klase uređaja, ne postoji univerzalno pravilo konvertovanja stare u novu klasu. Takođe, česta je situacija da uređaji koji su imali energetsku klasu  A+++ stare regulative, da sada budu kategorizovani kao klasa D ili E nove regulative.

Gde vodi QR kod i čemu služi?

Dolaskom nove regulative obavezno je prisustvo QR koda na energetskoj nalepnici. Skeniranjem QR koda, potrošač dobija uvid u tehničke specifikacije o konkretnom uređaju u EU bazi podataka za energetsko označavanje (EPREL). Na taj način osigurava se da svaki uređaj bude u skladu sa propisanim novim standardom, kao i transparentnost najvažnijih informacija za korisnika što takođe olakšava i poređenje uređaja različitih proizvođača.

 

 

 

NAJČEŠĆA PITANJA

 

1. Da li posle uvođenja nove regulative moj VOX uređaj štedi energiju jednako kao i pre?

Da! VOX uređaji jednako su ekonomični kao i pre. S obzirom da je standard pooštren, a skala obračuna potrošnje energije promenjena, uređaji nove regulative moraju zadovoljavati još više kriterijume kako bi bili rangirani u višu klasu. To potrošača stavlja u zaštićeni položaj jer su sve informacije o potrošnji i uštedi transparentne.

 

2. Na kojim VOX uređajima ću videti nalepnice nove regulative?

Propisi nove regulative Evropske Unije trenutno se odnose na sledeće VOX kategorije uređaja: veš mašine, sudomašine, frižidere, zamrzivače i televizore.

 

3. Zašto sada vidim VOX uređaje čak u žutoj ili narandžastoj energetskoj zoni?

Jedno od glavnih načela nove regulative je eliminacija konfuznog obeležavanja sa plusevima (A+, A++, A+++). Iz tih razloga, VOX uređaj iz stare regulatve sa oznakom A++, sada može pripadati klasi F (narandžastoj energetskoj zoni). Bez obzira na takvo obeležavanje, uređaji su jednako kvalitetni i ekonomični kao pre.

 

4. Zašto još uvek vidim uređaje sa nalepnicom A+++ klase ili sa dve različite nalepnice?

Kupci trenutno mogu naići na uređaje koji imaju nalepnice stare (A+, A++, A+++) ili i stare i nove energetske regulative, dok svi brendovi na tržištu ne pređu na novu regulativu u potpunosti. To se odnosi na modele uređaja koji su deo zaliha proizvedenih pre 01.03.2021. godine. VOX Electronics želi da bude vodeći brend u toj tranziciji, jer svi naši kupci zaslužuju da budu u toku sa najnovijim standardima i uživaju sve benefite istog. Krajnji rok do kada se modeli sa oznakama stare regulative ili i stare i nove regulative mogu prodavati je kraj novembra 2021. godine.

 

5. Kako da uporedim staru klasu sa novom klasom?

Kada je reč o određivanju nove energetske klase uređaja, ne postoji univerzalno pravilo konvertovanja stare u novu klasu. Takođe, česta je situacija da uređaji koji su imali energetsku klasu  A+++ stare regulative, sada budu kategorizovani kao klasa D ili E nove regulative. Bez obzira na to VOX uređaji obeleženi novom regulativom jednako su kvalitetni i efikasni kao uređaji stare regulative.

 

Drastične promene na tržištu nastale su da bi se prilagodile razvoju tehnologije, pratile buduće tržište i pomogle potrošaču u boljem razumevanju specifikacija uređaja. Obeležavanje uređaja stare regulative sa oznakama A+, A++ i A+++ bilo je konfuzno za potrošača i nije ostavljalo prostora za dalji tehnološki razvoj. Nova regulativa omogućava lakše razumevanje energetske efikasnosti, novo rangiranje proizvoda sa slovnim oznakama od A (najviši razred) do G (najniži razred), kao i transparentnost podataka o uređaju radi povoljnijeg položaja potrošača.

Ukoliko je određeni proizvod iz VOX Electronics asortimana nekada pripadao A++ kategoriji, a sad je označen slovom F, on je ipak podjednako ekonomičan i kvalitetan kao i do sada. Cilj implementacije nove regulative jeste i maksimalno iskorišćavanje potencijala uštede energije do kraja 2030. godine.

VOX Electronics je brend koji se zalaže za transparentnost informacija, misli na svoje potrošače, i želi da ih na vreme obavesti o uvedenim promenama na tržištu. Iz tih razloga izdvajamo se kao brend koji je među prvima počeo sa prikazivanjem uređaja prema standardima nove regulative u korist svojih potrošača.